Добредојде гостин

Добредојдовте на страницата на ФПОПМ

ФПОПМ е национална чадор организација формирана од страна на регионалните здруженија на производители на органски производи во Македонија. ФПОПМ е создадена со цел да обезбеди координација и водство на органското движење во Македонија.


Ве молиме погледнете ги содржините на нашиот интернет портал за да ги најдете повеќе информации за нашата организација.


Актуелно:


BalkanRoad, Gap analysis surveys
Практичен бизнис водич за органските производители Заедничка интернет платформа за маркетинг и трговска размена на органски решенија
Форум на мрежата за развој на органското производство Нов советодавен центар - Струмица
Подобрување на бизнис капацитетите на органските производители во преку граничниот регион Бугарија-Македонија Советодавен центар за органско производство во Струмица