Добредојде гостин

Добредојдовте на страницата на ФОПСМ

ФОПСМ е национална чадор организација формирана од страна на регионалните здруженија на производители на органски производи во Македонија. ФОПСМ е создадена со цел да обезбеди координација и водство на органското движење во Македонија.


Ве молиме погледнете ги содржините на нашиот интернет портал за да ги најдете повеќе информации за нашата организација.