Добредојде гостин

Добредојдовте на страницата на ФПОПМ

ФПОПМ е национална чадор организација формирана од страна на регионалните здруженија на производители на органски производи во Македонија. ФПОПМ е создадена со цел да обезбеди координација и водство на органското движење во Македонија.


Ве молиме погледнете ги содржините на нашиот интернет портал за да ги најдете повеќе информации за нашата организација.


Актуелно:


Provision of Work Farm Activities

Services for translation

Services for LCA


Supply of equipment for the Pilot Farm 16.02.2018

Supply of office IT equipment 08.12.2017

Provision of external exertise 12.12.2017

Service for design and printing of dissemination material 12.12.2017

Service for Organization of events and transportation 01.02.2018


BalkanRoad, Gap analysis surveys
Практичен бизнис водич за органските производители Заедничка интернет платформа за маркетинг и трговска размена на органски решенија
Форум на мрежата за развој на органското производство Нов советодавен центар - Струмица
Подобрување на бизнис капацитетите на органските производители во преку граничниот регион Бугарија-Македонија Советодавен центар за органско производство во Струмица