Добредојде гостин

Добредојдовте на страницата на ФПОПМ

ФПОПМ е национална чадор организација формирана од страна на регионалните здруженија на производители на органски производи во Македонија. ФПОПМ е создадена со цел да обезбеди координација и водство на органското движење во Македонија.


Ве молиме погледнете ги содржините на нашиот интернет портал за да ги најдете повеќе информации за нашата организација.


Актуелно:


Објава за советодавни центри


Објава за проект