Добредојде гостин

Листа на членовиЛесно и брзо дознајте кои регионални здруженија на производители на органски производи во Македонија се членови на ФОПСМ преку листата на членови.


Аронија, Делчево

Асоцијација БИО-ТЕК, Скопје

Био-Вита, Кавадарци

Био Пијанец, Делчево

Еко-Храна, Гевгелија

Златна Матица, Кавадарци

Органо-Логистик, Струмица

Овчеполски Еко Производи, Свети Николе

Риген, Македонска Каменица

Шумски плод, Скопје