Добредојде гостин

Актуелно:


Provision of Work Farm Activities

Services for translation

Services for LCA


• Provision of services for organization of transportation and accommodation, South East Planning Region, Republic of Macedonia 10.08.2018

• Supply of monitoring and analysis tools for the Pilot Farm 27.07.2018

• Supply of monitoring and analysis tools for the Pilot Farm 27.07.2018

• Supply of equipment for the Pilot Farm 16.02.2018

• Supply of office IT equipment 08.12.2017

• Provision of external exertise 12.12.2017

• Service for design and printing of dissemination material 12.12.2017

• Service for Organization of events and transportation 01.02.2018


BalkanRoad, Gap analysis surveys
Практичен бизнис водич за органските производители Заедничка интернет платформа за маркетинг и трговска размена на органски решенија
Форум на мрежата за развој на органското производство Нов советодавен центар - Струмица
Подобрување на бизнис капацитетите на органските производители во преку граничниот регион Бугарија-Македонија Советодавен центар за органско производство во Струмица