Добредојде гостин

Контакт странаАдреса:Младинска бр.146, Струмица
Телефон: +389 78 222 044


Електронска пошта: info@fpopm.com


За прашања поврзани со членството: г-н Ѓорги Хаџи-Котаров
За други прашања г-н. Горан Ангеловски