Добредојде гостин

Инкубатор за автохтони видови ВИТАЧЕВОМесто каде се практикува алтернативен начин на постоење и каде што може да се дегустира органска храна, добиена од автохтони видови животни и растенија.
Локација: Витачево, Кавадарци
Домаќин: Здружение на органски производители БИОВИТА, Кавадарци
Контакт: https://www.facebook.com/biovitaorganic

slika slika slika
slika slika slika
slika slika slika