Добредојде гостин

Понуда на органски производиОрганска Македонија

Интернет порталот organicmacedonia.mk е развиен со поддршка на Министерството за Економија на Р.Македонија.

Интернет порталот го уредува Федерацијата на роизводители на органски производи на Македонија (ФОПСМ).

Порталот е наменет за промоција на компаниите од органскиот сектор кои нудат органски производи наменети за извозните пазари и имаат потенцијал за извоз.

Право на промоција на овој интернет портал имаат сите учесници во понудата на органски производи во Северна Македонија.

Промовирањето на производителите и сертифицираните производи е бесплатно.

Сите заинтересирани за промовирање на своите производи на интернет страницата organicmacedonia.mk се покануваат да ја посетат истата и да се запознаат со правилата за промоција. .